Om
Metropolis Landskab er et landsdækkende kunst- og kulturprojekt, der bringer kunst og natur sammen om at skabe værdifulde oplevelser og ny indsigt i de landskaber, der omgiver os. Gennem tre år vil landskaberne blive fortolket og formidlet af flere hundrede kunstnere fra performance, billedkunst, musik, arkitektur, aktivisme, dans, filmkunst, litteratur.

I  2021, 2022, 2023 vil skagboer og gæster i Skagen samt 11 andre kommuner opleve landskaber over hele landet gennem unikke og tilpassede kunst- og naturoplevelser. Kunsten vil vise nye veje ind i naturen, ligesom naturen vil vise nye veje ind i kunsten.

Kulturhus Kappelborg er igen med på danmarksrejsen, når Metropolis Landskab gæster Skagen i 2022 med anden etape af projektet.

Walking Landscapes i Skagen var første del af Metropolis Landskab og fandt sted i 2021.  10 kunstnere vandrede kyster og veje tyndt i 12 timer og livestreamede det imens.

Walking Landscapes kunst-og-natur-møder lever nu videre i en udstilling på Kulturhus Kappelborg. Her kan kunstnervandringerne genopleves i video, fotos, tekst og ruter og måske inspirere dig til at tage ud på din egen vandretur og opleve Skagens unikke landskab med nye øjne.

Udstillingen kan opleves fra d. 27. august-16. september, og kunstnere inviterer løbende til skræddersyede sanselige oplevelser i perioden.

Mere info og program følger...

Talking Landscapes er anden del af Metropolis Landskab og finder bl.a. sted i Skagen i september 2022. Kernen i Talking Landscapes er iscenesatte, stedspecifikke samtaler i landskabet afholdt af kunstnere. Der er fokus på, hvordan vi hver dag skaber vores virkelighed gennem de ord, vi ytrer, og de samtaler, vi har. Med placering i Skagens landskab vil samtalerne åbne os for nye måde at forholde os til vores omgivelser på.

Mere info følger...

Metropolis Landskab organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i de 12 kommuner med støtte fra Nordea-fonden. Hovedpartneren i Skagen er Kulturhus Kappelborg.