Kulturklub Kappelborg

På Kappelborg arbejder vi tæt sammen med erhvervslivet og udvalgte institutioner med henblik på hele tiden at have den økonomiske formåen til at udvikle os og hinanden, og vi indgår derfor løbende nye sponsoraftaler og partnerskaber med interesserede virksomheder.

Vores sponsorer bidrager primært til husets professionelle arrangementer såsom koncerter og større danse- og teaterforestillinger, ligesom en stor del af Kappelborgs udvikling af nye og særlige tiltag som eksempelvis Skagen Int. Opera Masterclass og Kammermusik-festival også er støttet af vores sponsorer. Uden sponsormidler ville muligheden for dette være stærkt begrænset.

I 2019 glæder vi os til samarbejdet med blandt andre;

Glenteborg ApS

Hotel Sønderstrand ApS

Hotel Skibssmedien Skagen

Skagen Frisk

Leif Hede-Nielsen

Fam. Hatt

Huset Holst A/S

PIER 1

Larsen & Thorsen A/S

Henriksen & Madsen

Beierholm

Tømrer- & Snedkerfirmaet Anker & Søn

SAPTech

LIVA Healthcare

KULTURKLUB KAPPELBORG

Kappelborgs kulturklub er en erhvervsklub for virksomheder, i og omkring Skagen, hvor temaet er kultur og fælles oplevelser, og hvor fokus er på samvær, netværk og samarbejde til gensidig gavn og fornøjelse.

For yderligere information om kulturklubben kontakt
Lars Ilum på T: 26 12 20 74 / lail@slet-dette.frederikshavn.dk.