GENERALFORSAMLING KAPPELBORGS VENNER

25/04 2018

Foreningen
KAPPELBORGS VENNER

indbyder hermed alle medlemmer til

GENERALFORSAMLING
på Kulturhus Kappelborg, 2. Salen

Onsdag d. 25. april 2018 kl. 18

samt

Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 9. maj kl. 18
Grundet ændringer i vedtægterne: procedure for betaling af kontingent samt en ændring i antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 8

 

Dagsorden d. 25/4
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Eventuelle indkomne forslag
5. Godkendelse af bestyrelsens indstilling til kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisor og -suppleant
8. Eventuelt

Forslag til behandling til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest onsdag den 16/4 2018.

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Susanne Nielsen

Modtager genvalg

Allan Kastor Andersen

Modtager genvalg

John Høst

Modtager genvalg

 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d. 9/5
1. Godkendelse af vedtægter

For at opnå stemmeret på Generalforsamlingen skal medlemskab for 2018/2019 være indløst senest den 16/4 2018 jf. vedtægterne.

Medlemskab indløses ved tilmelding til Sven Molbo på venner(at)kappelborgskagen.dk. 

AF HENSYN TIL FORPLEJNING bedes du tilmelde dig generalforsamlingen samt ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt, dog senest hhv. den 16/4 og d. 30/4.
Tilmelding til info(at)kappelborgskagen.dk / T: 9845 8500.

Vel mødt!

Bestyrelsen, Foreningen Kappelborgs Venner.

NB! Information om foreningen finder du lige her.

Arrangementer

SKABENDE NÆRVÆR - kursus til efteråret

20/03 2018

En U-teoretisk læringsrejse om samskabende processer og bæredygtig dannelse  Læs mere

Arrangementer

PETER BIRK - Forårsudstilling

24/03 2018

Se også Peters flotte vægmaleri på 2. sal! Læs mere

Bibliotek

AFLYST - LEJLIGHEDSSANGE

23/04 2018

Forfatterforedrag ved Stine Pilgaard Læs mere

Biograf

THE POST : FILM

24/04 2018

Streep og Hanks i topform Læs mere

Arrangementer

GENERALFORSAMLING KAPPELBORGS VENNER

25/04 2018

HUSK at (gen)tegne medlemskab senest d. 16/4 2018 for at have stemmeret på gener Læs mere