GENERALFORSAMLING KAPPELBORGS VENNER

25/04 2018

Foreningen
KAPPELBORGS VENNER

indbyder hermed alle medlemmer til

GENERALFORSAMLING
på Kulturhus Kappelborg, 2. Salen

Onsdag d. 25. april 2018 kl. 18

samt

Ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 9. maj kl. 18
Grundet ændringer i vedtægterne: procedure for betaling af kontingent samt en ændring i antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 8

 

Dagsorden d. 25/4
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Eventuelle indkomne forslag
5. Godkendelse af bestyrelsens indstilling til kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisor og -suppleant
8. Eventuelt

Forslag til behandling til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest onsdag den 16/4 2018.

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Susanne Nielsen

Modtager genvalg

Allan Kastor Andersen

Modtager genvalg

John Høst

Modtager genvalg

 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d. 9/5
1. Godkendelse af vedtægter

For at opnå stemmeret på Generalforsamlingen skal medlemskab for 2018/2019 være indløst senest den 16/4 2018 jf. vedtægterne.

Medlemskab indløses ved tilmelding til Sven Molbo på venner(at)kappelborgskagen.dk. 

AF HENSYN TIL FORPLEJNING bedes du tilmelde dig generalforsamlingen samt ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt, dog senest hhv. den 16/4 og d. 30/4.
Tilmelding til info(at)kappelborgskagen.dk / T: 9845 8500.

Vel mødt!

Bestyrelsen, Foreningen Kappelborgs Venner.

NB! Information om foreningen finder du lige her.

Arrangementer

GIV ET GAVEKORT!

til oplevelser, der kommer helt tæt på... Læs mere

Arrangementer

SKABENDE NÆRVÆR - kursus til efteråret

En U-teoretisk læringsrejse om samskabende processer og bæredygtig dannelse  Læs mere

Arrangementer

SKAGEN EINDRÜCK/AUSDRÜCK - Sommerudstilling

22/06 2018

Maleri, fotografi og broderi Læs mere

Bibliotek

SOMMERBOGSALG

12/07 2018

Masser af gode bøger til hele familien Læs mere

Biograf

SIG DET' LØGN, LUIS! : FILM

17/07 2018

Tre aliens kommer på besøg... Læs mere